Monika Szafarowska, MD, PhD

specialist in obstetrics and gynecology, during the specialization in oncological gynecology

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie, Szpitalu Specjalistyczny im. Świętej Rodziny oraz II Klinice Położnictwa i Ginekologii w  Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W 2017 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych za pracę pt. „Rola wybranych biomarkerów niepowodzeń rozrodu u kobiet z zespołem policystycznych jajników”. Główny obszar zainteresowań i ciągłego kształcenia obejmuje medycynę rozrodu i endokrynologię ginekologiczną, a przede wszystkim diagnostykę i leczenie niepłodności pierwotnej oraz poronień nawracających. Ponadto w praktyce klinicznej dr n. med. Monika Szafarowska zajmuje się leczeniem patologii macicy (polipy, mięśniaki) oraz diagnostyką i leczeniem nietrzymania moczu oraz zaburzeniami statyki miednicy mniejszej.
 
Dr n. med. Monika Szafarowska była uczestniczką licznych kursów oraz kongresów międzynarodowych; współrealizatorką grantów naukowo-badawczych, jest  także autorką wielu publikacji obejmujących tematyką przede wszystkim niepowodzenia rozrodu. Dr n. med. Monika Szafarowska jest adiunktem w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Marta Blumska-Janiak, MD

specialist in obstetrics and gynecology specialist in obstetrics and gynecology

assoc.prof. Marta Szajnik, MD, PhD

specialist in obstetrics and gynecology

Alina Kardasz-Cywoniuk, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Dorota Beata Wakuła, MD

specialist in endocrinology and internal medicine

Ewa Kaszuba-Wojtachnio, MD

specialist in endocrinology
specialist in diabetology

Patrycjusz Zieniuk, MD

specialist in obstetrics and gynecology
specialist in endocrinology

Lidia Korczyńska, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Edyta Dziech, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Monika Szafarowska, MD, PhD

specialist in obstetrics and gynecology

Katarzyna Koneczna Weiss, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Magdalena Biela, MD

specialist in obstetrics and gynecology 

Jakub Doruchowski, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Agnieszka Łojek-Ozga, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Ewa Żmuda, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Wojciech Głuchowski, MD

specialist in obstetrics and gynecology

Justyna Jończyk, MD, PhD

specialist in plastic surgery

Monika Maćkowska, MD

radiology and imaging specialist 

Ewelina Dziuk, MD

radiology and imaging specialist

Joanna Wawdejuk, MA

physiotherapist

Natalia Wasilewska, MA

midwife

Alicja Malmon, MA

midwife

Monika Dobkowska

midwife

IMG_60972

Magdalena Gielecińska, MA

coordinator of the nurses and midwives team

0be73492-ab3e-4883-a965-5449b3c62887
Paulina Piwowarska

midwife 

IMG_60992

Natalia Piskorz

reception and administration manager

Aleksandra

Aleksandra Łowicka

patient service specialist

Tomasz Aksamitowski

patient service specialist