Zadzwoń:   510 511 511      22 827 27 55      Napisz: recepcja@femiclinic.pl

Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii, perinatologii, genetyki klinicznej i diagnostyki prenatalnej.
Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 1997-2001 odbył studia doktorancie i roku 2002 uzyskał stopień dra n. med. na podstawie dysertacji pt.: Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu.

W latach 2003-2005 spędził 27 miesięcy na stypendium naukowym w King’s College Hospital w Londynie, szkoląc się zakresu ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej i medycyny płodu pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa oraz echokardiografii płodowej pod kierunkiem Prof. Lindsey Allan. W 2005 roku, jako pierwszy Polak uzyskał w Londynie Diploma in Fetal Medicine, odpowiednik podspecjalizacji z medycyny płodu.

W latach 2006-2008 szkolił się przez 24 miesiące w zakresie diagnostyki obrazowej w Peninsula Radiology Academy w Derriford University Hospital w Plymouth w Wielkiej Brytanii.

W roku 2010 uzyskał stopień dra hab. n. med. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt: „Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej między 11+0-13+6 tygodniem ciąży.”

Specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej (w tym inwazyjnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), genetyce rozrodu, ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz terapii płodu, w tym laserowej termoablacji połączeń naczyniowych w ciążach bliźniaczych powikłanych zespołem przetoczenia (TTTS).

Przewodniczący Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej oraz Zarządów Sekcji Ultrasonografii, Sekcji Terapii Płodu oraz Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Autor i współautor ponad 20 rozdziałów w książkach oraz ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczących zastosowania ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej, klinicznych zastosowań ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, zastosowania technik dopplerowskich w ciąży wysokiego ryzyka, wczesnego wykrywania i wewnątrzmacicznej terapii wad płodu oraz nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w perinatologii. autorem podręcznika „Diagnostyka Prenatalna w Praktyce” red. Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś, niezbędnego w pracy specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii.

W 2016 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

Leczone choroby

-choroby genetyczne
-trisomia 21
-zespół Downa
-trisomia 18
-zespół Edwardsa
-trisomia 13
-zespół Pataua
-wady rozwojowe płodu

specjalistka położnictwa i ginekologii, ginekologia estetyczna

specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii, genetyki klinicznej i diagnostyki prenatalnej

Joanna-Bonarek-Sztaba

specjalistka położnictwa i ginekologii, ginekologia estetyczna

specjalistka w zakresie endokrynologi i chorób wewnętrznych

Specjalista położnictwa i ginekologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej.

specjalistka położnictwa i ginekologii

specjalistka położnictwa i ginekologii

zaslepka

dr Andrzej
Iwaniuk

specjalista położnictwa i ginekologii

specjalistka położnictwa i ginekologii

specjalista położnictwa i ginekologii

specjalista położnictwa i ginekologii

zaslepka

dr Anna Kubaty

specjalistka położnictwa i ginekologii

fizjoterapeutka, fizjoterapia uroginekologiczna

fizjoterapeutka, fizjoterapia uroginekologiczna

FullSizeRender2

mgr Krzysztof
Nocuń

fizjoterapeuta, terapia manualna

zaslepka

dr Ewelina Dziuk

specjalistka radiologii i diagnostyki obrazowej

IMG_60972

mgr Magdalena Gielecińska

pielęgniarka

IMG_20190115_191200

mgr Elżbieta Marciniak

pielęgniarka

IMG_60992

Natalia Gorzeń

manager recepcji i administracji

Zamknij menu